สวัสดีครับ... ขอแนะนำเกษตรกรทุกท่านสู่เกษตรกรมั่งมี มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงการสนับสนุนการปลูกมันเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง

ปลูกเก็บยอดพันธุ์และหัวส่งบริษัทฯ ตามสัญญาตกลงซื้อขาย

(เกษตรอินทรีย์)

    

หัวและยอดพันธุ์มันเทศส่งขายให้กับบริษัท

    โอ..ไฮ..!

แปลงนี้ใช้นาย่าแอตโต้เกษตรอินทรีย์ฉีดครับ...

MisterOtwo.com

ปลูกมันเทศโทรและไลน์ไอดี: 093 138 0477

หรือโทรด่วน: 089 170 7089

 

เกษตรกรมั่งมี มั่งคั่ง และยั่งยืน โครงการสนับสนุนการปลูกมันเทศญี่ปุ่น

ปลูกเก็บยอดพันธุ์และหัวส่งบริษัทตามสัญญาตกลงซื้อขาย(เกษตรอินทรีย์)

สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรและไลน์ไอดี: 0931380477รับทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ facebook

1 ไร่ 105,000 บาท 35,000 ยอด

 

บริษัท พี พี เท็นกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 175 หมู่ 11 ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 31170

  

Sweet Potato!

 

 

 

 

ยอดพันธุ์ส่งขายบริษัท

    

 

  

ทำสัญญารับซื้อ-ขาย กับบริษัท

   

จัดประชุมให้ความรู้ก่อนการเพาะปลูก

  

สนใจปลูกมันเทศญี่ปุ่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเจี๋ยบหรือประโยคโทรหรือไลน์: 0931380477

 

เก็บยอดพันธุ์ส่งบริษัท

เกษตกรมั่งมี มั่งคั่ง และยั่งยืน โครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่น

 (เกษตรอินทรีย์)

 

ท่าน...ต้องการที่จะปลูกมันเทศญี่ปุ่นจำนวนเท่าไรดี ?

ผลผลิตและรายได้จากกการปลูกทั้งยอดและหัว

1. ปลูกจำนวน 1 งาน

-ใช้เงินลงทุน 10,000 บาท ใช้พันธุ์ปลูกจำนวน 1,000 ยอด

-ใช้เงินวางมัดจำในการสั่งยอดปลูก จำนวน 5,000 บาท

และจ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันส่งยอดอีก 5,000 บาท

-จะได้ผลผลิตจากการปลูกยอดมันประมาณ 2,000-5,000 ยอด ราคายอดละ 3 บาท

-จะได้จากการปลูกหัว ตั้งแต่ 1- 2 ตัน ราคากิโลกรัมละ 30 บาท

2. ปลูกจำนวน 2 งาน

-ใช้เงินลงทุน 20,000 บาท ใช้พันธุ์ปลูกจำนวน 2,000 ยอด

-ใช้เงินวางมัดจำในการสั่งยอดปลูก จำนวน 10,000 บาท

 และจ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันส่งยอดอีก จำนวน 10,000 บาท

-จะได้ผลผลิตจากการปลูกยอดมันประมาณ 4,000- 10,000 ยอด ราคายอดละ 3 บาท

-จะได้จากการปลูกหัวตั้งแต่ 1.5 - 3 ตัน ราคากิโลกรัมละ 30 บาท

3. ปลูกจำนวน 1 ไร่

-ใช้เงินลงทุน 40,000 บาท ใช้พันธุ์ปลูกจำนวน 4,000 ยอด

-ใช้เงินวางมัดจำในการสั่งยอดปลูก จำนวน 20,000 บาท

และจ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันส่งยอดอีก จำนวน 20,000 บาท

-จะได้ผลผลิตจากการปลูกยอดมัน ประมาณ 15,000-20,000 ยอด

ราคายอดละ 3 บาท

-จะได้จากการปลูกหัวตั้งแต่ 2- 5 ตัน ราคากิโลกรัมละ 30 บาท

หมายเหตุ:

* การปลูกเอายอดพันธุ์ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว 60- 65 วัน

* การปลูกเอาหัวใช้เวลา 90 -100 วัน

* ผลผลิตของยอดและหัวขึ้นอยู่กับการดูแล

ประกาศ เกษตรกรที่ต้องการปลูกมันเทศเพื่อตัดยอดขาย การปลูกเพื่อตัดยอดขายมีกำหนดถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น หลังจากนั้นแล้วจะเป็นการปลูกเพื่อเก็บหัวกิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนใครที่ต้องการตัดยอดขายหลังจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะได้ยอดละ 1.75 บาท เท่านั้น จึงแจ้งมาให้ทราบจากบริษัทฯ

 

 

เก็บยอดและหัวมันส่งขายบริษัท/ สนใจปลูกติดต่อสอบถาม

คุณเจี๋ยบหรือคุณประโยค โทรหรือไลน์ไอดี: 093 138 0477 ครับผม

จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง